Privacy policy

Ingangsdatum: 25 mei 2018

Plattelands Tv NV verzekert u de vertrouwelijke verwerking van de gegevens die u ons overmaakt via de website. Elk bezoek aan en gebruik van de website is onderworpen aan deze Privacy verklaring.

Door in te schrijven op de nieuwsbrief of door het invullen van het contactformulier, wordt de verwerking van de doorgegeven persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoon en e-mailadres) geacht aanvaard te zijn.

De via de website verkregen persoonsgegevens worden verwerkt voor één van volgende doeleinden:

 • Deelnemen aan wedstrijden
 • Nieuwsbrieven
 • Aangepaste reclame
 • Statistische doeleinden
 • Interactie & feedback
 • Klachtenbeheer

De verwerkte persoonsgegevens kunnen afhankelijk van de doeleinden van de verwerking aan volgende ontvangers worden meegedeeld:

 • Werknemers binnen Plattelands Tv NV
 • Dienstverleners waarop Plattelands Tv NV een beroep doet. (Zij mogen je gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken.)

De verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld, behoudens indien dit noodzakelijk zou zijn.

U heeft als gebruiker van onze website volgende rechten m.b.t. de persoonsgegevens:

 • Het recht op inzage
 • Het recht op rectificatie
 • Het recht op wissing
 • Het recht op beperking
 • Het recht om toestemming in te trekken.