Jacht&Visvangst

Op jacht - Drijfjacht in Bièvre

Veel Vlaamse Jagers die in de Ardennen jagen klagen steen en been over het plaatselijk wildbeheer van de Waalse overheid. De opgelegde afschotcijfers van Edelherten en de daarbij horende boetes zijn veel te hoog en men komt tot een onwerkelijke situatie dat jagers liever minder wild willen strekken dan wat de overheid hen oplegt. In de omgeving van Bièvre jaagden wij mee met een Limburgs jachtgezelschap en zochten wij uit wat er aan de hand is.

Share