Jacht&Visvangst

JAGEN - In het spoor van de Ierse setter en de valk

We volgen Clément die met zijn rood-witte Ierse setters naar Wallonië trekt en ons toont hoe zijn honden samen met valken jacht maken op vederwild.

ShareShare