Jacht&Visvangst

HVV Tv - Faunavriendelijk maaien

Wilde dieren zijn vaak weerloze slachtoffers als maaimachines op de velden komen. Binnen het project ‘Zot van Patrijs’, een Antwerps PDPO- project dat werkt rond patrijs en faunavriendelijke landbouw, willen Hubertusvereniging Vlaanderen, landbouwers en loonwerkers daar samen iets aan doen! Maaislachtoffers voorkomen is niet enkel goed voor de dieren zelf, maar kan ook de kwaliteit van het maaisel verbeteren.

Share