Countrylife

Natuur & Beleving - Vroeg voorjaar in de polder

In het vroege voorjaar krijgt het ondergelopen hooiland langs de IJzer het bezoek van duizenden watervogels. Het gebied fungeert als “pitstop” voor de hongerige steltlopers die nog een hele weg moeten afleggen om hun broedgebieden in het hoge noorden te bereiken.

Share