Countrylife

De Foodarcheoloog - Notengranenkrakker met Wildpluksmaakmakers

Zesduizend jaar geleden begonnen de jager-verzamelaars zich te vestigen op één plaats. Deze historische overgang naar het landbouwbestaan proef je in de oerkrakker van de Foodarcheoloog. Twee verschillende eetculturen, in één bereiding.

Share