Boerenstebuiten

Tournée Provinciale - 60 jaar Inagro - West-Vlaanderen

Het West-Vlaams landbouwonderzoekscentrum Inagro bestaat 60 jaar. Zes decennia waarin heel wat veranderde, maar de succesvolle filosofie eigenlijk hetzelfde bleef: zoeken naar nieuwe teelten, teeltmethoden en alternatieven voor een rendabel landbouwbedrijf.

Share