Spot vooraf Boerenstebuiten

Video
Boerenstebuiten

Terugblik Agribex - Emissie-reductie in stallen

Met emissiearme stallen draagt de landbouw bij aan de vermindering van de ammoniakuitstoot. Dit is nodig wil Vlaanderen de Europese doelstelling voor de vermindering van ammoniak, het zogenaamde NEC-plafond, respecteren. In een emissiearme stal wordt het contactoppervlak en of de contacttijd tussen mest en stallucht zo veel mogelijk beperkt. Melkveehouders kunnen bij nieuw- of verbouw kiezen voor emissiearme stalvloersystemen. Een aangeraden systeem hiervoor is een stal met volle vloer.

ShareShare