Boerenstebuiten

Teelt & Oogst - Suikerbieten

Suikerbieten vormen een belangrijk deel van ons landbouwareaal, in België worden zo’n 61 000 ha suikerbieten verbouwd.

Share