Boerenstebuiten

Oog in oog - Tom Vandekendelaere

Vlaanderen veroverde tijdens het voorjaar van 2017 opnieuw een belangrijk Europees mandaat. Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere zetelt er in de Europese Landbouwcommissie. En dat is een felbegeerd zitje!

Share