Boerenstebuiten

Melkveespecial - Bicar Z-Orffa

Pensverzuring is een groeiend probleem bij hoogproductief melkvee. 250 gram Bicar Z in het rantsoen kan dit echter voorkomen.

Share