Boerenstebuiten

Departement Landbouw & Visserij - Duurzaam omspringen met water

Voldoende water voor iedereen is een vanzelfsprekendheid. Maar dat water moet ook voldoende kwaliteit hebben, zeker in de land- en tuinbouw en voor de agrovoedingsindustrie. Wat er vormt immers een onmisbare productiefactor. Het Departement Landbouw en Visserij schat het jaarlijkse totale waterverbruik in de landbouw op 55 tot 69 miljoen kubieke meter water. De landbouw en de agrovoedingsindustrie samen verbruiken zo’n 118 miljoen kubieke meter water. Door de stijgende wereldbevolking en het veranderende klimaat, zullen we duurzamer moeten omspringen met het beschikbare water. Ook in de landbouw! En dat kan op een aantal manieren waaronder irrigatie.

ShareShare