Boerenstebuiten

Departement Landbouw & Visserij - Driftreductie

Gewasbeschermingsmiddelen zijn een noodzakelijk kwaad in de landbouw. Ze beschermen teelten tegen ziekten en plagen. Spuitdoppen verdelen het middel mooi over het gewas. Dat kan op verschillende manieren. Voor deze reportage monteerden we twee soorten doppen op de machines. Bij sommige doppen zie je nauwelijks dat er vloeistof uitkomt. Maar bij de klassieke doppen, zien we duidelijk nogal wat nevel. Dat noemen we ‘drift’.

Share