Boerenstebuiten

Bayer Groentenplatform 2015

Meer dan 400 groentetelers, handelaars in gewasbeschermingsmiddelen, voorlichters, onderzoekers en studenten verzamelden begin oktober in Roosdaal. Bayer nodigt hen hier om de 2 jaar uit voor het groentenplatform. Hier toont Bayer graag de resultaten van hun onderzoek naar bestrijding van allerlei ziekten en plagen.

Share