Boerenstebuiten

Antibioticaresistentie - AMCRA

Het kenniscentrum voor antibioticagebruik- en resistentie AMCRA heeft een ambitieuze doelstelling: tegen 2020 het antibioticagebruik in de landbouw met minstens 50% verminderen. Daarvoor werken ze samen met heel wat partners, waaronder Belpork.

Share