Oog in oog - Tom Vandekendelaere

Vlaanderen veroverde tijdens het voorjaar van 2017 opnieuw een belangrijk Europees mandaat. Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere zetelt er in de Europese Landbouwcommissie. En dat is een felbegeerd zitje!